En
מוזיאון המדע
ע״ש בלומפילד
ירושלים
בקרוב יציין המוזיאון שלושה עשורים להיווסדו. בחרנו לסכם את העשור האחרון, 2019-2010, על פי הערכים שלאורם אנו פועלים ואשר מלווים אותנו ביריעת העשייה הרחבה שבה אנו מעורבים ויוצרים, ולבחון אותם לאור פעילותנו בשנת 2020.
הדוח שלפניכם מציג רטרוספקטיבה ממגוון התערוכות, התוכניות, האירועים והפעילויות שאותם צוות המוזיאון אצר, הפיק והפעיל בעשור החולף, לצד הפעילות והתוכניות שהובלנו השנה במוזיאון הסגור.

מי אנחנו

לזכרו של פרופ׳ פיטר הילמן

מכתב מהיו״ר

העשור במספרים

עשרה דברים שעשינו בפעם הראשונה בשנת 2020

עולם הטבע על סף דלתנו

שותפים

בקרוב יציין המוזיאון שלושה עשורים להיווסדו. בחרנו לסכם את העשור האחרון, 2019-2010, על פי הערכים שלאורם אנו פועלים ואשר מלווים אותנו ביריעת העשייה הרחבה שבה אנו מעורבים ויוצרים, ולבחון אותם לאור פעילותנו בשנת 2020.
הדוח שלפניכם מציג רטרוספקטיבה ממגוון התערוכות, התוכניות, האירועים והפעילויות שאותם צוות המוזיאון אצר, הפיק והפעיל בעשור החולף, לצד הפעילות והתוכניות שהובלנו השנה במוזיאון הסגור.
En

חדשנות ויצירתיות

מדע רב-תחומי

למידה לאורך החיים

הוגנוּת ושוויון הזדמנויות

שיתופי פעולה

מדע חוצה גבולות

קוד פתוח

שמירה על הסביבה